Fødevaresikkerhed

Hvad gør vi som virksomhed, for at sikre en høj fødevarer sikkerhed i alle vores produktions led?

Hos os er fødevaresikkerheden altid i fokus.”

Uddannelse og tilsyn

Uddannelse/ oplæring af medarbejder

Alle vores medarbejder bliver ved ansættelse sat grundigt ind i virksomhedens procedure. Både for det område de skal være ansvarlig for, men også for resten af virksomheden.

Internt tilsyn

Udover de tilsyn vi modtager fra fødevarer styrelsen, fører vi også jævnligt internt tilsyn, hvor vi kontrollere at alle regler og love bliver overholdt, samt at alle medarbejder er opdateret på den nyeste lovgivning.

Egenkontrol og prøveudtagning

Egenkontrol

Der udføres daglig omfattende egenkontrol af både produktionsprocessen og ved alle leverancer fra vores leverandører. Den ansvarlige person for det specifikke område, som kontrollen vedrører, gennemfører disse kontroller for at sikre, at eventuelle problemer hurtigt kan identificeres og løses. Vores Fødevaresikkerhedsansvarlige på kontoret er også klar til hurtig handling, hvis der opstår problemer.

 

Prøve udtagning

Der bliver udtaget prøver flere gange ugentligt, på forskellige produkter, som bliver sendt til et privat autoriseret laboratorie.

Denne proaktive tilgang til kvalitetskontrol hjælper med at identificere eventuelle afvigelser eller problemer i produktionsprocessen tidligt, hvilket igen kan bidrage til at minimere risikoen for produkter, der ikke lever op til kravene til fødevaresikkerhed.

hgt

Tilbagetrækning

Tilbagetrækning

Hvis der kommer oplysninger fra en af vores leverandører om et problem med et produkt, eller vi opdager en fejl i vores produktion, vil vi lave en tilbage trækning.

Som virksomhed skal vi trække en fødevare tilbage, hvis vi antager eller har grund til at antage, at en fødevare ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed, og fødevaren ikke længere er under virksomhedens umiddelbare kontrol.

Fødevarer betragtes som farlige, hvis de anses for at være enten

  • sundhedsskadelige
  • uegnede til menneskeføde

Vi tager direkte kontakt i tilfælde af en tilbagetrækning.

Vi udtager i gennemsnit 1350 prøver pr. år, som bliver testet på Akkrediteret laboratorium.
Dette gør vi for at sikre vores produktion lever op til vores egne høje standarder, samt lovgivningn”

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing